๑๙.๔.๕๒

สมาชิก วง ฟรีเบิร์ดส


สมาชิก
ประวิทย์ พงษ์ธนานิกร (วิทย์)- กีต้าร์ & ร้องนำ 18 ม.ค.
วรพงษ์ ดวงปัญญา (เล็ก) - กีต้าร์ 8 เม.ย.
นพคุณ ตันตระกูล (บู๊ด) - กีต้าร์ 25 มี.ค.
สานิตย์ อภิรักษ์ธาธาร (ต้อ) - เบส 13 มี.ค.
ชลธี สมิตะพินทุ (นัท) - กลอง 6 พ.ย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น